— Vitneforklaringer er et av de viktigste bevismidlene når en sak skal føres for retten. Rettssikkerheten er avhengig av at folk forteller det de vet, uten frykt for represalier av noe slag, sier kriminalsjef ved Bergen politidistrikt, Svein Erik Krogvold, til Bergens Tidende. I flere kriminalsaker i Bergen den siste tiden, har politi og påtalemyndighet hatt mistanke om at vitner er blitt påvirket til å endre forklaring: * Flere av vitnene i Åsane-saken er overfalt, banket opp og truet. * I retten beskrives et ekstremt voldelig miljø, der tystere forfølges på livstid. * Flere av dem som forklarte seg om det store klokketyveriet på Vestkanten, var nervøse og engstelige da de vitnet i lagmannsretten. * Et av vitnene har følt seg truet, og andre har oppfattet møte med vennene til domfelte som ubehagelig, går det frem av lagmannsrettsdommen. * Statsadvokaten i Hordaland har nettopp tatt ut tiltale mot en som bare var 17 år da han skal ha begått knivran, og truet med å drepe en som han tok mobiltelefonen fra. Truslene gjorde at ofrene ikke våget å anmelde hendelsene. Kriminalsjef Svein Erik Krogvold mener forsøk på vitnepåvirkning forekommer mye oftere nå enn før. - Selvfølgelig er det vanskelig å bevise hva som er årsaken til at folk endrer forklaring, eller at de plutselig har glemt det de sa i politiforklaringer når en sak kommer for retten. Men det er nettopp mistankene om at vitner blir truet med represalier, som gjør at vi har fått en ny bestemmelse i straffeloven. Forsøk på å motarbeide rettsvesenet kan nå straffes med inntil ti års fengsel. Dette viser hvor alvorlig både påtalemyndigheten og politikerne ser på saken, sier Krogvold.