— Mange vil bli svært redde. De har opplevd trusler i forbindelse med denne saken, sier et av vitnene i saken.

Skyldig i overlagt drap eller ikke. Jarle Olsen og Tor Helge Flaten er uansett fryktet av mange i Åsane. De to er tidligere dømt for grov vold, og har rykte på seg som svært brutale. Vitner som har forklart seg mot dem i retten frykter represalier hvis Olsen og Flaten slipper ut.

— Jeg vil oppleve det som svært ubehagelig. Man kan ikke vite hva som vil skje, sier et vitne.

Kan virke støtende

Statsadvokat Gert Johan Kjelby la i går ned påstand om at Flaten og Olsen måtte varetektsfengsles i åtte uker. Han viste til en paragraf i straffeprosessloven som gir domstolen anledning til å fengsle personer mistenkt for forbrytelser som kan medføre fengselsstraff i mer enn ti år.

Den samme paragrafen ble brukt da Per og Veronica Orderud ble varetektsfengslet.

— De ble i byretten dømt for straffelovens mest alvorlige forbrytelse. Det vil virke støtende om de nå skal bli løslatt, sa Kjelby.

Han la også vekt på at en løslatelse ville være en belastning både for vitner og Madsens etterlatte.

— Hensynet til de tiltalte må vike for hensynet til lokalmiljøet i Åsane, mente statsadvokaten.

Til Høyesterett

Både Helge Wesenberg og Oscar Ihlebæk ba om at deres klienter ble løslatt umiddelbart.

— Jarle Olsen har sittet i varetekt i nærmere 600 dager, store deler av tiden med brev- og besøksrestriksjoner. Det har vært en enorm påkjenning for ham, sa Wesenberg i retten.

Flaten har ifølge Ihlebæk sittet varetektsfengslet i 666 dager.

Lagmannsretten vil komme med sin kjennelse i morgen. Uansett utfall er det ventet at denne vil bli påkjært til Høyesterett.