Ikke det at jeg på noen måte er imot reklame, men jeg kjenner at jeg utvikler uvilje mot annonsører som må bre seg på stadig større flater, eller som ikke vil ta hensyn til byomgivelsene. Derfor blir det enda en grunn å unngå McDonald's. Og det blir enda en grunn til å skygge unna produkter fra annonsører som på død og liv må dekke hele busser og tog med folie. Diskret reklame kan være minst like virkningsfull. Til kamp mot visuell forsøpling!

BJARTE BJØRKUM