JAN STEDJEjan.stedje@bt.no Likevel mangler verdens lengste veitunnel, på stamveien mellom Bergen og Oslo, videoovervåking.I et brev fra Direktoratet for brann— og eksplosjonsvern (DBE) 4. september i fjor blir Vegdirektøren varslet om de nye kravene som DBE anbefaler som standard i lange veitunneler. Kravene er på mange punkter sammenfallende med de kritiske kommentarene til Lærdalstunnelen fra den tyske bilorganisasjonen ADAC, omtalt i BT-reportasje i går, og som sendte Lærdalstunnelen ned jumboplass når det gjelder tunnelsikkerhet i Europa. Varslet i juli i fjor Nye retningslinjer for sikkerhet i veitunneler ble varslet av to departement i juli i fjor. Og den 4. september skrev Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern til Vegdirektøren at "ITV-overvåking (videoovervåking red. anm.) bør installeres som del av trafikk- og sikkerhetsovervåkningssystemene i lange veitunneler". I brevet på ti sider lister DBE opp en rekke nye krav til sikkerhet, og DBE ber Vegdirektoratet ta hensyn til disse kravene når etaten i mai/juni i år kommer med sin reviderte utgave av Håndbok 021 "Veitunneler". DBE er lite fornøyd med Vegdirektøren sitt forslag til revidert utgave av Håndboken, sendt på høring 31. mai i fjor.I høringsuttalelsen skriver øverste norske brannmyndighet DBE, tre måneder før åpningen av Lærdalstunnelen: "Utviklingen innen tunnelbygging og ulykker i inn- og utland har bidratt til å endre forutsetningene for vurderingene av sikkerhetsnivået i tunneler. Det bygges stadig lengre tunneler og flere undersjøiske. I tillegg ser vi at ulykkene kommer selv om de statistisk skjer svært sjelden; konsekvensene kan imidlertid være store".Og videre skriver DBE: "Håndboken (for tunneler red. anm.) har ikke fått den type uttrykk for akseptert sikkerhetsnivå som man har for de fleste andre objekter i plan- og bygningsloven. Dette finner DBE lite tilfredsstillende". Lovmessig grunnlag Retningslinjer for saksbehandling ved brannsikring av veitunneler ble utgitt av Samferdselsdepartementet og kommunal- og regionaldepartementet i juli i fjor.- Retningslinjene har gitt et bedre formelt grunnlag enn tidligere for å ivareta sikkerhet for liv og helse (for trafikantene i tunneler red. anm.), sier sjefingeniør Thorstein Moen i DBE til Bergens Tidende.- Oppfatter DBE sikkerhetskritikken fra tyske ADAC som delvis sammenfallende med de krav til veitunneler som DBE sendte Vegdirektøren i september i fjor.- Det er mange punkter som er sammenfallende, sier Moen.