Dette er ikke første gang vi opplever. Det skjer stadig vekk. Hvilken signaler gir dette videre til det lønnsoppgjøret vi går i møte? Jo, det er klart. Fagforeningene og de ansatte er blitt forbannet før forhandlingene er kommet i gang.

Undertegnede er arbeidsgiver. Eier og driver malerfirma med 14 ansatte. En ting har jeg skjønt for mange år siden, skal jeg be mine ansatte om å vise moderasjon, så må jeg selv vise at jeg også kan gjøre det. Dette har rett og slett noe med at en tar andre mennesker på alvor.

Jeg får inntrykk av at i en del store bedrifter, spesielt halvstatlige, der sitter det en del personer i styrene som tydeligvis aldri burde vært der. Jeg er overbevist om at de sitter der og er spesielt opptatt av å oppføre seg fint, slik at de kan bli gjenvalgt for en ny periode til styret.

Nei, dette skal ingen akseptere. Kom dere på banen NHO. og herr statsråd Gabrielsen — vis handling nå, ikke bare prat. Skift ut statens styremedlemmer i de styrene der en sier at en skal vise moderasjon og nøkternhet, men en gir blaffen i det.

ANDERS HJELLE, OS, MALERMESTER