Debatt

Ingerid W. Nordhaug

bystyrerepresentant Ap

Hun misliker at Trond Tystad er en av Aps fremste og dyktigste kommunepolitikere. Jeg merker meg at hun fremdeles ikke vil snakke positivt for sin egen, alternative kandidat — men velger å bruke all plass på nok en gang å kritisere Trond Tystad og undertegnede.

Først må jeg legge meg helt flat for en av Vatnes strenge påpekninger. Hun opplyser at hun i sitt første innlegg ga 6 eksempler som etter hennes mening går i Trond Tystads disfavør. Jeg begikk i mitt siste innlegg den store synd bare å fange opp 4 slike. I skrivende stund klarer jeg dessverre ikke å finne hennes siste innlegg, så jeg er forhindret fra å sette meg ned og telle over på nytt. Jeg skjønner imidlertid at hun selv har gjort dette, og medgir at hun i motsetning til meg behersker tellekunsten. Min feiltelling er selvsagt på grensen til det utilgivelige, og jeg har all sympati for at Vatne finner dette så klanderverdig at hun må vie det stor oppmerksomhet og flere stramme utropstegn. Og jeg må beklage at jeg ikke har den påkrevde orden i mitt beskjedne klipparkiv.

Som presisert tidligere i debatten er jeg ikke villig til å gå inn i en polemikk med Vatne om påstått negative eksempler på partifellers praksis som hun graver frem fra sitt rikholdige og velorganiserte klipparkiv i den sjangeren. I en nominasjonsdebatt bør man primært søke å fremheve sine egne kandidaters fortrinn. Derfor har jeg trukket frem Trond Tystads og Thor Brekkeflats sterke engasjement for dem som har det vanskeligst i samfunnet. Mitt ønske er at Ap har politikere som tenker nytt og som mange velgere har et forhold til. Jeg vil ha politikere med rettferdighetssans, som kan tale saken til dem som ikke alltid makter det selv. Her er jeg åpenbart på kollisjonskurs med Vatne.

Til slutt må vi nok en gang innom den vanskelige begrepsforståelsen. I norrøn mytologi gikk veien til Helheimen eller dødsriket ýnord og nedý. I Vatnes innlegg brukes overskriften ýNord og ned med Nordhaug?ý. Dette vet jeg at hun ikke mener, selv om hun skriver det. Så jeg føler meg på trygg grunn når jeg ønsker henne et godt nytt år!.