I Tabloid på TV 2 mandag 12. mars ble seerne konfrontert med en smakebit i forbindelse med en debatt om det såkalte virkelighets-tv.

Jeg må gi uttrykk for den dypeste medfølelse for vår lærerstand som har til oppgave bl.a. å forme sine unge elever til «gagns mennesker».

Hvordan skal de kunne bevare sin motivasjon når andre «voksne» mennesker fra foreldregenerasjonen, via fjernsynsskjermen, forsøker å idealisere livsstilen til en gjeng ungdommer som raver omkring i sanseløs alkoholrus, spyr, onanerer, gjennomfører samleier og praktiserer en språkbruk og en livsførsel som er ukjent selv i apeburene i zoologiske hager.

Argumentet om at det bare er å benytte av-knappen på tv, viser med all tydelighet at dansen rundt gullkalven har bedøvet evnen til de ansvarlige i den grad at de ikke lenger forstår sitt eget, sine medmenneskers og sine etterkommeres beste. Dette er vulgær— og råkapitalismen på sitt absolutt verste. Den eneste målsettingen er å tjene penger på å hente frem de mest beklagelige og nedrige egenskaper som skjuler seg i menneskesjelens grunnvann.

Dette serveres som underholdning for et stort antall barn og ungdom som er i en sårbar og lett påvirkelig fase i livet der de er i ferd med å danne sitt verdigrunnlag.

Samfunnet herjes av stadig økende mobbing, vold, narkotikamisbruk og selvmordsraten blant unge går rett til værs. Holdningsløsheten og troen på et meningsfylt og verdig liv er på hell blant store deler av ungdommen.

Kan Arve Juritzen forestille seg en sammenheng mellom sitt tv-søppel og virkeligheten?

Kanskje det er akkurat dem som former virkeligheten, og ikke omvendt? Og hva blir så det neste, når ratingen begynner å dale? Kanskje pedofile og nekrofile i fri dressur?

Det er jo bare virkelighets-tv, må vite.

DAG ØVRESETH,BERGEN