Av Arne Kristian Knudsen

Etter at høsten har gitt oss noenlunde normal nedbør er det ganske eiendommelig at vannmagasinenes fyllingsgrad er på vei nedover på en tid da disse burde vært fulle. De er faktisk lavere enn på samme tid i fjor. Jeg vil ikke spekulere hva som vil skje i vinter, det er imidlertid helt på det rene at dette er et vel regissert spill som gjennomføres for å oppnå ikke bare høyere fortjeneste, men også påvirke Stortinget på forskjellige områder. At arvesølvet som vi har brukt tre generasjoner på å opparbeide nå selges ut av landet og at vi sitter nærmest som leilendinger i eget hus er noe en jammen skal få merke kommende vinter. Men de som genererer energien ser det på en helt annen måte, de betrakter den som sitt eget produkt og selger til høystbydende, selv om vi alle er aksjonærer i den norske energi produksjonen.

Det ser ut til at det er to ting som energiverkene vil tvinge frem med den kommende krise, og krisen kommer.

1. Bygging av ny kabel til England.

2. Bygging av gasskraftverk.

Det første er allerede underkjent av regjeringen og der er jeg enig i beslutningen. Ved å legge kabler til England behøver man ikke å bry seg om det er vann i magasinene i det hele tatt og de priser som en oppnår vil være omtrent de samme som i England, både sommer som vinter. Man kan med andre ord selge kraften nesten i det øyeblikket vannet når magasinene. Dette er livsfarlig og vil stoppe en mengde industrier som i dag allerede sliter med strømprisen.

Bygging av gasskraftverk er noe som burde vært gjort for lenge siden. Å sende gassen ut av landet for å kjøpe den tilbake som strøm er helt hull i hodet og gir oss et energitap på 50-60 prosent. Muligheten for bruk av fjernvarme er noe som en ekskluderer ved å la andre brenne gassen og det paradoksale er at man her hjemme snakker varmt om vannbåren varme mens en lar andre land nyttiggjøre seg av overskuddsvarmen. De enorme varmemengder som man får tilgjengelig i et gasskraftverk kunne varme opp hele Bergen by hvis man la muligheten til rette for det. Hvilke positive miljøkonsekvenser dette ville ha for bykjernen kan man bare spekulere i, men dette blir som vanlig latterliggjort og hylt opp om av forskjellige kategorier miljøvernere.

Men tilbake til den kommende krise. Det er ikke mulig å få regjering og Storting til å forstå at Al/Si og annen strømforbrukende industri vil dampe vekk de neste ti årene. Hydro er skeptisk til å modernisere aluminiumsverkene og med den usikkerhet som råder forstår jeg dem godt. Det demonstreres mot Hydro, men adressen er i grunnen Stensnæs. Prestisje er noe av det verste en opplever og som sjelden kommer frem i klar skrift. Det gjelder det frie strømmarkedet og rammer dessverre oss alle.