Jeg må bare på vegne av selskapet beklage at Kobbeltveit ble møtt med en slik dårlig kundeservice og håndtering da han skulle bytte varer som var kjøpt inn ved en av våre butikker i Bergen. Praksisen for dette skal være at vi strekker oss langt om kunden kan vise kvittering på at varene er kjøpt hos oss, selv om de er kjøpt ved en annen butikk enn den vedkommende tar kontakt med. I likhet med Kobbeltveit ønsker Vinmonopolet også å se på et slikt varebytte som en naturlig del av den kundeservicen vi nå hele tiden arbeider med å forbedre i Vinmonopolet.

BJØRG HATLEM,REGIONSJEF AS VINMONOPOLET