Hun er redd for at «vin til frokost kanskje blir obligatorisk i norske hjem med velsignelse av kirken». Obligatorisk blir neppe vin til frokost. Men denne kirkens mann har nok den nødvendige velsignelse til å servere vin i kirken når han inviterer menigheten til en gledens 1. påskedags frokost. Se bare hva det står i Predikernes bok, kap. 10, v. 19 i den danske bibelversjon: «Til morskab holder man gæstebud, og vin gør de levende glade; men penge skaffer alt til veje.» Dette var en jubileumshilsen til en dansk kro fra «naboen», stedets kirke.

Men Borgny Kamilla Johannesen ville vel heller anvendt et sitat fra samme kapittels vers 16 i den norske versjon: «Ve deg, du land som har et barn til konge, og hvis fyrster holder måltid om morgenen.»

Akkja, det kan være godt å være norsk i Danmark — på så mange måter!

Tore Bj. Vatshelle,Bønes