— Ingen instanser i partiet kommer til å godkjenne et eneste vedtak som et slikt fylkesårsmøte fatter, sier leder av organisasjonsavdelingen i Frp Leif Hjeltnes.

Årsaken til at opprørerne har tatt saken i egne hender er at de mener fylkesstyret bevisst trenerer saken for å hindre at Frp-listen endres etter at Terje Søviknes måtte trekke seg.

— Nå må fylkesstyret innse hva dette handler om, sier Egil Klubben i Ulvik.

Han er blant dem som mener fylkesstyret allerede på sitt forrige møte fredag for en uke siden burde innkalt til nytt ekstraordinært årsmøte. At styret i stedet forlangte protokoller og skriftlige erklæringer på at lokallagene ønsket et slikt møte, har provosert kraftig. Så kraftig at de har tatt saken i egne hender.

— Innkallingen er i strid med vedtektene, sier Arne Sortevik.

Han har overhodet ingen planer om å delta på årsmøtet opprørerne har innkalt til.