— Det jeg har hørt om Valen har vært positivt. Og når denne andre jenten er blitt bedre der, så vil jeg sette meg inn i hvordan sykehuset fungerer og vurdere deres tilbud, sier Dag Strømmen.

Datteren er svært knyttet til faren, og han besøker henne flere ganger i uken. Han er likevel villig til å la henne flytte til sykehuset i Kvinnherad.

— Hvis hun får bedre behandling, er det det viktigste. Jeg vil jo uansett kunne reise og besøke henne i helgene. Jeg ser i hvert fall ingen tegn til at Dr. Martens er en bedre avdeling for henne.

Ettersom datteren er tvangsinnlagt på Bergens psykiatriske universitetssykehus (Sandviken) har hun ikke fritt sykehusvalg slik andre pasienter i landet har. Det betyr at hun ikke kan flyttes uten videre.

Valen har ikke tidligere vært oppe som et alternativ, men Anne Bogsnes, direktør i Helse Bergen, sier hun skal være behjelpelig hvis en flytting skulle vise seg å være hensiktsmessig.

— Hvis faren har et ønske om å flytte henne dit, og de har et tilbud som passer for datteren, så skal vi selvfølgelig være behjelpelig med å prøve å få til en overflytting. Sykehuset er en del av Helse Fonna, så dette burde være mulig å få til gjennom Helse Vest, sier Bogsnes.