I går ble regjeringens forslag sendt ut på høring. Dersom Stortinget følger forslaget, vil Hordaland og Sogn og Fjordane få i alt fem nasjonale laksefjorder og åtte nasjonale laksevassdrag. Direkte totalforbud I Sogn og Fjordane blir det restriksjonssoner mot matfisk i Dalsfjorden, Sognefjorden og Nordfjord. Men for både Sognefjorden og Nordfjord blir det også betydelige områder med direkte totalforbud mot fiskeoppdrett. I Hordaland foreslår regjeringen Etnefjorden og Ølsfjorden som restriksjonssoner mot oppdrett. De åtte elvene i de to fylkene som regjeringen foreslår som nasjonale laksevassdrag, er Etneelva i Hordaland og Vikja, Flåmselva, Årøyelva, Gaula, Eidselva, Oldenelva og Stryneelva i Sogn og Fjordane. Må flytte innen fem år Regjeringen foreslår at eksisterende matfisk-virksomheter i laksefjorder skal flyttes ut av forbudssonene i løpet av fem år. I restriksjonssonene blir det totalforbud mot å etablere nye matfiskanlegg, i tillegg til at eksisterende anlegg for oppdrett i disse områdene vil bli pålagt særskilt krav til rømningssikring og sykdomskontroll. — De 39 nasjonale laksevassdragene og 22 nasjonale laksefjordene vil omfatte to tredeler av samlet villaksressurser i Norge. Ordningen vil derfor være av svært stor betydning for de ville laksestammene sier miljøvernminister Siri Bjerke til Bergens Tidende.