Årlig pumper hundrevis av tankskip titusener av tonn ballastvann ved Mongstad, som har i overkant av 2000 skipsanløp hvert år.— Med algeoppblomstringen de sis te dagene kan det bli aktuelt å gjennomføre en slik sjekk. Men avgjørelsen er ikke tatt, sier informasjonsleder Kåre Ness ved Statoil Mongstad.Han sier Statoil i lengre tid har vurdert å teste vannet rundt kaianleggene, etter at forskere de siste årene har undersøkt det marine dyre- og plantelivet.Ness bekrefter at nyere skip har egne ballasttanker med sjøvann, som pumpes rett i havnebassenget. Eldre båter pumper forurenset ballastvann på land.