I januar vil 53-åringen begjære saken tatt opp i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

— Jeg er uskyldig stemplet som en sex-forbryter av rettssystemet og min eks-kone, selv om politiet har renvasket meg, sier 53-åringen til Bergens Tidende.

Paret adopterte en jente fra Sør-Amerika i 1991, men diplomatiske komplikasjoner førte til at adopsjonen ikke ble formelt avsluttet. Etter tre år beskyldte mannens kone ham for å ha misbrukt deres da fire år gamle adoptivdatter.

Anmeldte etter stevning

— Ifølge min kone skulle vår datter ha sagt at jeg hadde befølt henne. Min kone hadde like før meldt seg inn i en forening som jobber for å gi kvinner adopsjonsrett alene, sier den nå 53 år gamle mannen. Han flyttet på eget initiativ ut fra familiens hjem og tok kontakt med advokat.

Konen svarte med å nekte ham å treffe sin datter alene.

— Ting begynte å skje da jeg tok ut stevning om samværsrett i mai 1995. Dagen etter anmeldte min kone meg for seksuelle overgrep mot min datter. Rett etterpå søkte hun om separasjon, og retten til å få adoptere jenten alene, forteller mannen.

Både renvasket og dømt

18. oktober 1995 henla politiet saken, og renvasket mannen med formuleringen: «Intet straffbart forhold anses bevist.» Men det holdt ikke for Bergen byrett. Da rettssaken om samvær kom opp i 1996, ble mannen nektet samvær med sin da seks år gamle datter, med begrunnelsen: «Retten finner at det foreligger særlige holdepunkter som gir sterk grunn til mistanke om seksuelle overgrep.»

— Dommen baserer seg på vitneutsagn fra psykologer som kjenner min kone godt privat. De var ikke oppnevnt som sakkyndige, men retten behandlet forklaringene deres som om de var det, mener 53-åringen. Etter at paret ble skilt, fikk jentens mor innvilget aleneadopsjon.

- Må leve med sorgen

53-åringen har siden kjempet en forgjeves kamp på to fronter.

— Jeg ønsker samværssaken tatt opp på nytt, men det viktigste for meg å få kjent incestbeskyldningene mot meg døde og maktesløse, sier han.

Hittil har både Gulating lagmannsrett og Høyesteretts kjæremålsutvalg nektet begge deler.

— Mitt siste håp er at Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg vil fri meg fra disse grusomme beskyldningene, sier 53-åringen, som har anlagt sak mot Barne- og familiedepartementet for å få omgjort adopsjonsvedtaket.

Han tror likevel ikke at han får normal kontakt med sin datter med det første.

— Den sorgen må jeg bare leve med. Jeg får bare håpe at hun forstår alt når hun blir voksen, sier mannen resignert.