• Vi tar problemet med muggsopp i Forsvarets boliger veldig alvorlig, og gjør det vi kan for å ordne opp, sier markedssjef i Forsvarsbygg, Rune Røen.

I gårsdagens BT fikk Forsvarsbygg kritikk av mikrobiolog Arne Langvad for det han kaller unnfallenhet. 1. amanuensen ved UiB mener Forsvarsbygg umiddelbart bør finne nye boliger til beboerne i Gors vei på grunn av problemer med fuktighet og muggsopp. Han mener konsentrasjonen i luften er så høy at det er helsefarlig å bo i husene.

— Det Langvad sier får stå for hans regning. De ekspertene vi har engasjert kommer ikke med slike dramatiske uttalelser som du referer til, sier Røen.

— Langvad mener dere gjør dumt i ikke å bruke universitetets ekspertise på dette problemet. Hvorfor bruker dere ikke mikrobiologer i tillegg til ingeniører?

— Vi mener Techno Consult er de beste til å ivareta undersøkelsene av boligene, og nå har vi en avtale med dem, sier Røen.

Allerede for et år siden klaget beboerne i Gors vei på dårlig inneklima og dårlig vedlikehold av husene.

— Hvorfor gjorde ikke Forsvaret grundige undersøkelser på dette da?

— Vi gjorde utbedringer den gangen på tak og andre ting, men vi visste ikke at det var snakk om muggsopp, sier Røen.

Forsvarsbygg, som har hatt ansvar for disse boligene siden 1. januar i år, vil undersøke 150 boliger så raskt som mulig. Det er mer enn halvparten av forsvarets 286 boliger i Bergen. Alle boliger i Gors vei, Tyrs vei, Sæls vei og Vallemsviken vil bli undersøkt, til tross for at Forsvaret har fått rapport om helseplager bare i Gors vei.

— Nå skal vi finne ut hva dette dreier seg om og hvor stort omfanget er, og så skal vi løse problemene. Der det er noe galt, vil vi enten utbedre boligene eller selge dem med fulle rapporter på problemene til kjøperen, sier Røen.