JAN STEDJE jan.stedje@bergens-tidende.noSenter for medisinsk metodevurdering, SINTEF Unimed beskriver i et brev til Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) sjekken som "uten nytte", og tilføyer at impotens er en av de alvorlige bivirkningene av unødvendig inngrep i prostata.En "prostata-stoppordre" til landets primærleger, urologer og bedriftsleger vil om kort tid bli sendt ut går det frem av brevet til Helsetilsynet. Bak kampanjen "stopp-prostata-sjekken på friske menn" står bl.a. Den norske lægeforening, Den Norske Kreftforening og Norsk Pasientforening.— Vi er blitt enige om budskapet som skal sendes ut. Og hovedinnsatsen bør rettes mot legene og via dem igjen til pasientene (de som prostata-sjekkes red.anm.) skriver prosjektleder Inger N Norderhaug i Senter for medisinsk metodevurdering ved SINTEF Unimed.- Bakgrunnen for kampanjen er at flere internasjonale medisinske metodevurderinger uavhengig har konkludert med at friske menn ikke har noen nytte av å teste seg med denne prøven. Det er så langt ikke vist at operasjon eller strålebehandling av prostatakreft gir forlenget levetid. Men man vet at mannen mister potensen, som påvirker hans livskvalitet vesentlig, lyder budskapet som landets primærleger om kort tid mottar i en spesialbrosjyre. Og akkurat denne kjønnskjertelen er blitt et populært sjekke-objekt, ifølge brevet til Helsetilsynet. De siste fire årene har antall prostataprøver økt med hele 30 prosent i Norge.