— Vi har ikke grunnlag for å sette i gang egen gjennomgang av samtlige kommuner i Hordaland. Men i møter med kommunene vil vi spørre hvordan foreldrebetalingen i SFO blir fastsatt, sier Alf Pedersen, assisterende utdanningsdirektør i Hordaland.

Mandag var skoleledelsen i Bergen innkalt til et hastemøte hos utdanningsdirektøren. Bakgrunnen var revisjonsrapporten som BT presenterte samme dag. Den konkluderte med at foreldrebetalingen i Bergen er satt for høyt, utifra nye sentrale retningslinjer for hvordan selvkost i skolefritidsordningen skal fastsettes. Her er kommunerevisjonen på kollisjonskurs med skoleadministrasjonen.

Kommunerevisjonen konkluderer med at kommunen har krevd for mye fra foreldrene de tre siste årene.

Politikerne i kontrollutvalget velger å stille seg bak revisjonen.

Om foreldrene skal få tilbake det de har betalt for mye, blir opp til bystyret å avgjøre. Representanter for flertallet har uttalt til BT at det skal de.

- Riktig konklusjon

Alf Pedersen finner ingen grunn til å mistro konklusjonen i kommunerevisjonens rapport.

— Så langt jeg kan se er kommunerevisjonens forståelse helt korrekt. Merutgifter ved tilrettelegging for funksjonshemmede skal for eksempel belastes kommunen, ikke foreldrene. Heller ikke skal spesial-SFO for barn i femte til niende klasse belastes foreldrene, sier Pedersen.

Midt på treet

Samtidig viser statistikken fra Statens Utdanningskontor at Bergen prismessig ligger midt på treet. Dyrest er SFO i Osterøy der foreldrene betaler 2260 kroner for en heltidsplass.

Billigst er skolefritidsordningen i Modalen der en heldagsplass koster 550 kroner.

I Bergen krever kommunen 1340 kroner for en heldagsplass. Enkelte private skoler tar seg bedre betalt. Dyreste skolefritid i Bergen koster 1600 kroner måneden.

Om også andre kommuner tar seg for godt betalt eller om tilbudet faktisk er bedre enn i Bergen har Utdanningskontoret i dag ikke grunnlag for å vurdere. Det krever en gjennomgang lik den kommunerevisjonen i Bergen har foretatt.