Om nødvendig vil Forbrukerrådet bringe saken inn for Stortinget for å få endret lovverket slik at avgjørelsene i klagenemndene kan bli gjort rettskraftige.

— Ved at det blir utarbeidet og vedtatt et nytt lovverk, kan vi tvinge forsikringsselskapene til å følge opp avgjørelsene i klagenemndene, sier fungerende avdelingsdirektør Terje Sørensen i Forbrukerrådet til BT.

En tredel av alle forsikringstakerne som klager sakene sine inn for klagenemndene, får medhold. Men i mange tilfeller gir forsikringsselskapene blaffen i avgjørelsene.

— Vi er ikke fornøyd med næringens måte og håndtere disse sakene på, sier Sørensen.

Trekker seg

— Dersom ikke næringen selv godtar at avgjørelsene i klagenemndene skal tas til følge, vil vi trekke oss fra arbeidet i nemndene. Vi kan ikke lenger sitte der som gissel for forsikringsselskapene.

Nå krever Forbrukerrådet et skriftlig svar fra næringen innen utgangen av januar.

Mange forsikringstakere lider store økonomiske tap på grunn av at klagene deres ikke blir tatt til følge. BT skrev i september i fjor om Johnny Nilsen (40). Hans forsikringsselskap nektet å betale en halv million kroner til ham etter en ryggskade. Nilsen var proviantsjef om bord i en av Fjordline sine båter, og mistet helsesertifikatet sitt som følge av yrkesskaden han pådrog seg.

Kjempet i fire år

Det er nå over fire år siden skaden skjedde. Nilsen har fått store økonomiske problemer som følge av striden med forsikringsselskapet.

— I lengden kan jeg ikke klare meg på den lønnen jeg har, hvis skal jeg overholde mine økonomiske forpliktelser, sier han.

Ryggen setter store begrensninger for hva slags arbeid han ta på seg. I dag arbeider han som hjelpearbeider i byggbransjen.

— Men jeg blir nødt til å finne en ekstrajobb for å få endene til å møtes. Hvordan ryggen skal tåle det, vet jeg ikke.

Nilsen har ikke tenkt å gi seg selv om det kan koste ham dyrt. Han går rettens vei for å tvinge forsikringsselskapet til å utbetale erstatningen.

Han er forberedt på at saken vil ta svært lang tid. Foreløpig skal saken opp i Forliksrådet. Nilsen har fått beskjed om at det først kan skje til sommeren.