Dette ble vedtatt av landstinget i LNK som i disse dager er samlet på Jæren.

Bakgrunnen for misnøyen med Microsoft er at selskapet 31. mai lanserte en ny versjon av Office-pakken uten nynorsk grammatikkkontroll.

LNK oppfatter dette som en maktdemonstrasjon og neglisjering av nynorskbrukere.

NTB