— Byens videregående skoler trenger bedre helsetilbud. Mange unge sliter med å takle livet. Da holder det ikke å vente tre-fire uker på å slippe til hos helsesøster. Andre vet ikke engang at muligheten til hjelp eksisterer, sier Karoline Myklebust, leder for Elevorganisasjonen i Hordaland. Hun mener det er satset altfor lite på skolehelsetjenesten.

Få leger

Ni videregående skoler i Bergen har ingen lege knyttet til skolen. Andre har legen der et par timer i uken. Fire skoler i sentrum deler en kvart legestilling. Samlet sett disponerer 10.000 tenåringer ved byens videregående skoler 19 legetimer i uken, viser tall Bergens Tidende har innhentet ved skolene.

Samtlige videregående skoler har nå helsesøster. Det er en klar forbedring i løpet av det siste året. Men helsesøster er bare en eller en halv dag i uken ved skolene. Fire videregående skoler i sentrum deler en helsesøster. Bergen yrkesskole, byens største, har nær en halv stilling som helsesøster.

Hjelp til å takle livet

— Vil dere primært ha flere leger eller helsesøstre ved skolene?

— Elevene vil heller ha hjelp til å takle livet enn medisiner. En helsesøster er lettest å prate med om det vi sliter med, mener elevene Karoline Myklebust, Magnus Ree, Laximi Singh og Eivind Bøyum ved Bjørgvin videregående skole.

— Helsesøstrenes tid ved skolene bør utvides fra en til to dager uken. Behovet er klart til stede, mener helsesøster Merete Pettersen. Hun har ansvar for helsetilbudet ved Tanks skole, Bergen Handelsgymnasium og Bjørgvin videregående skole.

Tilbudet blir for sårbart med bare en dag ved hver av skolene. Når en tenåring har psyket seg opp til å ta kontakt, kan det oppleves vanskelig ikke å slippe til der og da, men det er sjelden at noen må vente fire uker.

Mest intime ting

Faglige problemer og fremtidsvei prater elevene greit med lærere og rådgivere om. Helsesøster er en de kan prate med om de mest intime ting i livet som seksualitet og prevensjon, mistrivsel, muskelplager, spiseforstyrrelser eller rus.

— Helsesøster har en annen type taushetsplikt enn lærerne. Derfor er det lettere å prate om helt personlige ting med henne, mener de fire elevene.

De mener også at samtlige videregående skoler bør ha en skolelege. I dag får elevene fravær om de går til et legekontor. Det gjelder ikke om de snakker med skolelegen. Skoleleger er dessuten gratis.

Fylkeslegen kartlegger for tiden skolehelsetjenesten ved videregående skoler. Før det er gjort vil hun ikke kommentere saken.

UNGES KRAV: Magnus Ree og Laximi Singh mener elevene vil ha bedre hjelp til å takle livet.
FOTO: TOR KRISTIANSEN