Bystyret tar endelig avgjørelse i saken, men en nedleggelse må godkjennes av Direktoratet for brann— og eksplosjonsvern.

Nedlegging av Arna brannstasjon forutsetter at bystyret er villig til å ta en høyere risiko for liv og verdier ved brann og ulykker i Bergen enn det man har gjort til nå.

Byrådet vil også sentralisere deler av skoleadministrasjonen i bydelene. Samtidig skal barnehagestyrerne og rektoren få mer makt.

Innsparingspakken fra byrådet summerer seg til 42,5 millioner kroner og inneholder nærmere 50 ulike nedskjæringsforslag.