— Men det skal bli en tappekran utenom Oslo som går direkte til vestlandsregionen, sa Knut Hennings Grepstad. Han representerte Sogn og Fjordane fylkeskommunen da Foreningen Vest-Norges Brusselkontor ble stiftet i Bergen.

Leder for foreningen, ordfører Arve Tonning i Ålesund, så ingen grunn til å spytte i glasset, selv om kommuneøkonomien skranter.

— Fire kroner per innbygger er ikke mye. Her hos oss har stemningen vært udelt positiv, selv om økonomien er like dårlig som Bergen kommunes, sier han.

For med et kontor i Brussel, og hjemmekontor i hvert av de tre fylkene håper medlemmene av foreningen å hente hjem penger så det suser.

— Alle regioner som har etablert kontorer i Brussel, mener de har mye igjen for det. Det skjer i form av overføringer fra de mange utviklingsprogrammene i EU og gjennom samarbeidsavtaler og kontrakter for kommuner og bedrifter i regionen, sa byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hun er styreleder for Vestlandets Brusselkontor AS, som også ble stiftet mandag.

Brusselkontoret, som skal åpnes i april, skal ha fire viktige oppgaver:

n Synliggjøre Vest-Norge som en interessant samarbeidspart for andre regioner i Europa

n Fungere som en «lyttepost» og «åpen dør» mot institusjonene i EU

n Formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS og som er av særlig interesse for Vest-Norge

n Identifisere EU/EØS-programmer og prosjekter av interesse for Vest-Norge.

Foruten de tre fylkeskommunene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er kommunene Austrheim, Bergen, Fjell, Giske, Kvam, Lindås, Sund, Ålesund og Øygarden.