Tidligere har sykehuset stått fast på at slike landinger vil være en sikkerhetsrisiko både for pasienter og ansatte.— Vi vil godta at luftambulansen lander ved sykehuset hvis luftfartsmyndighetene kan gi en midlertidig tillatelse, sier sykehusdirektør Egil H. Hagland til Bergens Tidende.Han har allerede invitert luftfartsmyndighetene til Bergen for å se nærmere på området. Det har i flere år vært et skrikende behov for landingsplass ved sykehuset. Luftambulansen har enkelte ganger brutt regelverket i nødsituasjoner. Dette skjedde sist da en tre uker gammel baby ble påkjørt i Olsvikåsen.- For drøyt to år siden slo luftfartsmyndighetene fast at det ikke var forsvarlig å lande ved akuttmottaket. Dette har vi forholdt oss til. Ut fra enkelte medieoppslag den siste tiden kan det likevel virke som om myndighetene vil revurdere sitt standpunkt, sier Haugland.Sykehusdirektøren krever også at det blir installert et alarmsystem som varsler både fotgjengere og bilister når helikoptre skal lande.