— Vi vurderer kortbanerutene som et interessant marked. Og det er svært aktuelt for oss å søke konsesjon på hele kortbanenettet på Vestlandet, sier administrerende direktør Stig Willassen og styreleder Bjørn Kise i NAS til Bergens Tidende. Dermed ser det ut til å bli minst tre flyselskaper som kommer til å kaste seg inn i kampen om å få enekonsesjoner på rutenettet mellom henholdsvis Bergen og Oslo og kortbaneflyplassene i Sogn og Fjordane fra 1. april 2003 til 31. mars 2006.

Minst tre søkere

Coast Air regnes som en opplagt søker. Dessuten har Widerøe allerede signalisert at man setter alt inn på å vinne tilbake Coast Airs nåværende konsesjon på Florø-rutene, i tillegg til at selskapet ønsker å beholde dagens rutenett til og fra Førde, Sogndal og Sandane, dersom alle disse flyplassene blir opprettholdt og tatt med i konsesjonsrunden.

Både Førde og Sandane lufthavner går nemlig en usikker fremtid i møte. I verste fall kan en eller begge disse flyplassene falle ut når nye konsesjoner blir utlyst tidlig på våre.

Kan bli lønnsomme

Både Willassen og Kise mener det er mulig å tjene penger på kortbanenettet, selv om både Coast Air og Widerøe sliter hardt med fallende passasjertall og lønnsomhet på rutenettet til og fra Sogn og Fjordane.

— Vårt varemerke er å være et effektiv flyselskap som leverer et kvalitetsprodukt. Dersom vi legger inn et tilbud på kortbanenettet, gjør vi det for å tjene penger, samtidig som kundene skal få kvalitet.

Flyr langs kysten

Willassen og Kise sier at det fortsatt er uklart hvilken skjebne som venter NAS når Braathens nå er kjøpt opp av SAS. Selskapet flyr i dag en halv million passasjerer årlig på ruter mellom ulike Vestlandsbyer på vegne av Braathens. Selskapet håper at disse flyvningene blir opprettholdt også etter at SAS og Braathens snart samordner sitt norske rutenett i april. Legges noen av de rutene NAS i dag flyr på vegne av Braathens ned, vil NAS trolig overta dem for egen regning og risiko.

NAS har i dag seks 50 seters Fokker 50-fly. Disse er lite egnet for kortbanenettet. Derfor må man eventuelt satse på helt nye fly - trolig Dash 8 eller ATR 41. Dette er de samme flytypene som henholdsvis Widerøe og Coast Air bruker på sine ruter til og fra Sogn og Fjordane.