RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bergens-tidende.no

– Haukeland sykehus og Sentralsykehuset i Rogaland er store nok hver for seg. Denne reformen er jeg meget skeptisk til, sier fylkesordfører Roald Bergsaker til Bergens Tidende.

Høyre-politikeren har ingen tro på at staten har bedre forutsetning for å få slutt på sykehuskøen enn fylkeskommunen.

– Jeg kan ikke se at det blir lettere for Sentralsykehuset å henvende seg til Bergen enn det har vært til Rogaland fylkeskommune, sier Bergsaker.

Sentralsykehusets direktør, Bjørn Inge Storøy, er litt forsiktigere, men også han tydelig skeptisk. Han skryter riktignok av samarbeidet i helseregionen, men han mener at organiseringen kunne bli mer effektiv om Rogaland-sykehusene ble samlet i et selvstendig foretak.

Fordel med stordrift I Hordaland er bekymringen for størrelsen på regionen langt mindre.

– Stordrift er en fordel, mener Jan Olofson, som for tiden både er sjeflege og assisterende direktør på Haukeland sykehus.

Verken han eller fylkesordfører Gisle Handeland har funnet noen store overraskelser i helseministerens forslag. Men begge understreker at det er viktig at Haukeland får beholde sin særstilling som regionsykehus.

– Vi mottar hvert år en halv milliard kroner av våre inntekter som regionsykehustilskudd. Det er en femtedel av våre samlede inntekter. Får vi ikke beholde disse midlene etter omorganiseringen, vil det medføre en vesentlig reduksjon av aktiviteten, sier Olofson og legger til:

– Vi vil aldri kunne organisere oss bort fra pasientkøene. Det er også nødvendig å få tilført mer penger, sier han.

Samarbeider godt Sogn og Fjordane blir minstebror i den nye helseregionen.

– Det bekymrer oss ikke. Vi samarbeider godt med Haukeland, sier fylkesordfører Nils R Sandal.

– Men vi håper at foretaksmodellen åpner for en stor grad av selvstendighet for sykehusene våre, sier han.

fakta/ sykehusreformen

  • Helseminister Tore Tønne foreslår at staten overtar sykehusene fra 1. januar 2002.
  • Sykehusene skal organiseres i regionale foretak. De enkelte sykehus i regionen kan organiseres som datterforetak med styrer.
  • Regioninndelingen blir den samme som i dag. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane blir én helseregion.
  • Helseforetakene kan ikke gå konkurs. Helseforetakene og datterforetakene kan ikke delprivatiseres. Ingen ansatte skal sies som følge av reformen.
  • Finansieringsordningene skal i prinsippet beholdes som de er.
  • I det økonomiske oppgjøret mellom fylkeskommunene og staten som følger av reformen, skal det tas hensyn til de gjeldsforpliktelser som er knyttet til sykehusene.
  • Høringsfristen for organisasjonene og fylkeskommunene er satt til 5. mars. Regjeringen legger frem det endelige lovforslaget til Stortinget 6. april.