— Siden denne saken skal opp i retten, kommer vi til å vente med å legge frem vårt syn til da, sier han