16. juni legger landsmøtet i Norsk Kommuneforbund seg ned. Dagen etter opprettes Fagforbundet, en sammenslåing av Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse og Sosialforbund. Jan Davidsen blir ny leder i forbundet, men fagforeningen han er medlem av har reservert seg mot å følge med inn i Fagforbundet.

Tøff forening

— Jan Davidsen er dermed ikke formelt valgbar som leder i det nye forbundet, sier leder for Bergen Brannkorps Forening, Kjell Solheim.

— Han må finne seg en ny fagforening før helgen. Eller så må han slutte opp om sin gamle forening.

Bergen Brannkorps Forening er den kanskje sterkeste fagforeningen i Bergen kommune. Det er ikke tilfeldig at Jan Davidsen, etter å ha ledet brannkorpsforeningen, ble valgt som leder av Norsk Kommuneforbund i Bergen, for deretter gå fra nestleder til å bli leder i kommuneforbundet. Nå skal han krone sin karriere med å danne Fagforbundet, men fagforeningen hans blir ikke med.

Det har lenge skurret i samarbeidet mellom brannkorpsforeningen og Norsk Kommuneforbund. Sammen med Tekniske avdelingers Forening i Bergen har de to mannsdominerte fagforeningene vært misfornøyd med måten de representeres på i forhandlinger med kommunen. De opplever å tape i forhold til de kvinnedominerte arbeidstakerne i kommunen.

Etter de lokale forhandlingene i fjor vedtok et enstemmig årsmøte i brannkorpsforeningen å trekke seg fra alt samarbeid med Norsk Kommuneforbund i Bergen.

Enda mer kvinnedominert

— Vi representeres av folk som ikke har kunnskap om de spesielle forholdene som gjelder for oss som jobber i brannvesenet, sier Solheim.

Den nye organisasjonen, der hjelpepleierne flytter tyngdepunktet enda mer over på pleie- og omsorgssiden, fører til at brannfolkene og ansatte i teknisk etat blir enda dårligere representert, frykter de ansatte.

— Brannfolk må gjøre jobben for brannfolk, ellers går det ikke. Vi har ikke retten til å representere våre egne medlemmer. Fagforeningen skulle overleve. I møtet med forbundet var vi lovet direkte representasjon, men da de nye vedtektene kom i mai, var løftene fra mars glemt.

Erfaringene med dagens ordning er dårlige.

— Vi blir satt på sidelinjen, og da blir løsningen som forhandles frem ofte hakkende gale. Avgjørelsene blir fattet på et nivå som mangler innsikt i våre forhold, sier Solheim.

VIL IKKE MER: Vi fortsetter utenfor Norsk Kommuneforbund, lyder parolen for brannfolkene i Bergen Brannkorps Forening. Fra venstre sekretær Stein Gjøsen, Bjørn Gaustad, leder Kjell Solheim, Trond Totland og Ivar Lund.<p/>FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN