Bergens Tidende har i flere artikler satt søkelys på luktproblemene ved fiskeavfallsbedriften Hordafôr A/S.

Naboer har i flere år vært plaget med ekstrem fiskelukt og helsefarlige gasser fra anlegget på Salthella. I perioder har stanken vært så ille at beboerne i området har måttet rømme husene sine.

Kommunelegen konkluderer i en rapport med at luktutslippet fra bedriften er helsefarlig.

— Vi har nå sendt ut brev og vurderer å gi pålegg om å stoppe mottak av gammel fiskeensilasje, opplyser miljøvernsjef Terje Aasen ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.

— Vi ønsker ikke å gå til et slikt skritt. Men for en periode kan det bli aktuelt å sende fiskeensilasjen direkte til Danmark, sier han til BT.

Miljøvernavdelingen var nylig på inspeksjon ved Hordafôr A/S og konstaterte en rekke avvik.

— Avgasser skal ikke gå ut i friluft. De skal gå inn i et renseanlegg. Vi trodde dette var blitt gjort for lenge siden, sier Aasen, som riktignok understreker at miljøvernavdelingen har en god dialog med Austevoll-bedriften.

Hordafôr A/S har fått frist til 15. november med å installere avsug og utbedre en ny plan for driften av renseanleggene.