— Vi må våge å bruke tøffe tiltak og reagere raskere når skolens regler brytes, sier oppvekstsjef Atle Fasteland i Arna bydel. Samordning av tiltak for problemelever skal vurderes for byens skoler. Atle Fasteland er aktuell som leder av utredningsarbeidet. Han har i flere år arbeidet spesielt med problemelever.

Rask reaksjon

Tydelige voksne som reagerer raskt på hærverk, vold og trusler. Fasteland vil ha nulltoleranse for regelbrudd. Det virker dårlig å vente med å reagere til tiende gang skolens regler brytes.

En elev ved Ytre Arna skole ble nylig utvist flere dager fordi han skadet en lærer. Han får nå et alternativt opplegg i skolen.

— Vi aksepterer ikke at barn skader seg selv eller andre. Skolene må oftere ty til utvisning og flytte elever som ødelegger over til andre skoler, mener Atle Fasteland. Ved mobbing skal det gripes raskere inn. Mobberen, ikke offeret, skal flyttes til en annen skole. Fasteland anbefaler også at skolene oftere benytter konfliktråd.

Ønsker debatt

Oppvekstsjefen ønsker en debatt som hva som kan gjøres med uro og problemelever i skolen. Han åpner for ny og utradisjonell tenkning. Andre åpnings- og lukketider for skolene kan være en vei å gå. Skolene kan også samarbeide om alternative opplegg for enkeltelever.

— Vil ikke skolene lett unnskylde seg med at de ikke har penger til alternative opplegg?

— Det er farlig å si at vi ikke har penger. Vi må vurdere nøyere hvordan pengene brukes. Det verste skolene kan gjøre, er å skulke forebyggende arbeid. Skoler som har gode systemer for å utvikle et godt skolemiljø, kommer lengst, mener oppvekstsjef Atle Fasteland.

Utdanningsministeren vil be Læringssenteret kartlegge skolens vansker med problemelever for å finne ut hvordan lærerkreftene kan brukes bedre. Skolene skal i større grad utfordres til å utveksle erfaringer.