Av Johnny Søgnen, Laksevåg

Jeg ble i 13.02.2003 via reportasje i BT gjort oppmerksom på at Bergen kommune gjennom mange år har tatt for mye gebyr for sine tjenester innen vann og avøp. Til sammen utgjør dette ca. en halv milliard.

Det er sterkt beklagelig at Bergen kommune ikke har informert sine innbyggere om dette. Det fremgår av reportasjen at valgte politikere og administrasjonen innen kommunen ikke har til hensikt å utbetale beløpet de har krevd for mye av sine innbyggere. Dette er å holde byens befolkning for narr.

Det fremgår videre at byråd Nils Arild Johanse påberoper seg foreldelsefrist på 3 år. Dette er direkte umoralsk og lite verdig en folkevalgt.

Jeg eier 2 eiendommer i Bergen, Riplegården 60 og Skutevikens Tverrgate 4, og antar derfor at beløpet Bergen kommune har krevd for mye av meg er av en viss strørrelse.

Jeg krever derfor at Bergen kommune snarest mulig tilbakefører det beløp de har krevd for mye av meg.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at siden jeg først i går ble gjort oppmerksom på kommunen har innkrevd for mye i gebyrer og avgifter, gjelder ikke lovens vanlige krav til foreldelse.

Jeg ønsker en raskt tilbakemelding på mitt krav.