Flere kommuner bør følge Bergens eksempel og undersøke om det har foregått omsorgssvikt ved tidligere barnehjem, mener Dåvøy.

Tidligere barnehjemsbeboere har fortalt om grove overgrep både i BT og NRK.

— Det er faktisk svært viktig at vi ikke glemmer disse menneskene, sånn som et par av dem er redd for at vi skal gjøre. Kommunene kan lette bevisbyrden ved selv å foreta gjennomgang, slik som Bergen gjør, og det er utrolig viktig at også andre kommuner prøver å sette i gang undersøkelser i egen kommune. Det er klart det er veldig, veldig vanskelig for enkeltpersoner å skulle finne ut av dette på egen hånd, sier Dåvøy til NRK.

Hun ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt med en nasjonal gransking av barnehjemsforhold. Tidligere barnehjemsbarn ønsker seg en unnskyldning og erstatning, men ved erstatningskrav blir de stadig møtt med at sakene er foreldet. Barne og familieministeren vil nå jobbe videre med denne saken, også spørsmålet om foreldelsesfrister. Og vil blant annet ta opp temaet med Justisministeren.