For bybanen skal i første omgang bare gå til Nesttun, så sant finansieringen av skinnegangen går i orden. Langs den traseen er det svært få politikere som bor.

Bybanens kritikere vil hevde at det er et av banens problemer. Trafikkgrunnlaget er for dårlig. Slik kan tallet to av elleve godt illustrere det forholdet.

BT har spurt byrådets medlemmer og gruppelederne i de mest ivrige bybanepartiene RV, SV, Arbeiderpartiet, Venstre, KrF og Senterpartiet om de vil bruke banen.

Høyre har så langt bare stilt seg bak vedtaket om å bygge en kollektivtrasé til Nesttun. Partiets gruppeleder Martin Smith-Sivertsen, sykler til jobben.

Bare Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet har gått klart mot bybanen. Og det har ikke noe å gjøre med at Frps gruppeleder Liv Røssland bor i Fyllingsdalen, mens Pensjonistpartiets Frank W. Hansen bor i Olsvik, og dermed ikke har bruk for bybanen på vei hjem.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), Hjellestad

— Jeg kjører vanligvis bil. Hvis det var bybane i Blomsterdalen, ville jeg tatt buss dit, og så tatt bybanen inn til sentrum.

Trond Tystad (Ap), Sandviken

— Jeg bor ikke langs bybanetraseen, så jeg vil fortsette med å sykle. Hvis jeg bodde nærmere traseen ville jeg brukt bybanen.

Ruth Grung (Ap), Sentrum

— Jeg har gangavstand til både barnehage og jobb, så jeg har ikke bruk for bybanen.

Nils Arild Johnsen (Sp), Minde

— Jeg kommer meg til byen ved hjelp av kollektiv transport, bil eller sykkel, det varierer veldig. Bybanen vil ligge for langt unna meg.

Helen Nordeide Fløisand (KrF), Alvøen

— Jeg kjører til Sentrum. Jeg har ikke muligheten til å ta bybane.

Terje Ohnstad (Ap), Fyllingsdalen

— Jeg tar bil eller buss til sentrum. Det er tvilsomt at jeg vil ta bybanen. Hvis jeg bodde i nærheten av den, ville jeg nok tatt den.

Trygve Birkeland (KrF), Ytrebygda

— Jeg tar buss til sentrum. Hvis det blir bybane tror jeg at jeg hadde kjørt til en stoppeplass, parkert der, og gått om bord.

Geir Kjell Andersland (V), Nesttun

— Om jeg må gå i 10 minutter for å komme til bussen, kan jeg godt gå i femten minutter for å komme meg til bybanen.

Kirsten Lysen (Sp), Hjellestad

— Jeg kjører, eller tar buss, det varierer. Jeg vil bruke bybanen når den kommer til flyplassen. Da bor jeg i gangavstand til nærmeste stoppested.

Ragnhild Hedemann (SV), Åsane

— Jeg tar buss, og har ikke mulighet til å ta bybanen før den kommer til Åsane.

Torstein Dahle (RV), Sentrum

— Jeg går til jobben, og bor så sentralt at jeg ikke kommer til å bruke bybanen.