Økende transport— og anleggstrafikk til Fløyen og Rundemanen har blåst nytt liv i debatten omkring bilkjøring på turveier i fjellsiden.

Murer og rekkverk langs veien opp mot Rundemanen bærer preg av trafikkskader, og det går alarmerende rykter om at joggere kjører bil til Fløyen og løper ut i terrenget derfra.

Flere tunge parter mener nå at en fysisk sperring vil være den beste måten å hindre unødig og uønsket biltrafikk opp Kamveien fra Skansemyren mot Fløyen. - Målet må være minst mulig biltrafikk mot Fløyen og da er nok en bom beste løsningen, sier skogmester Axel Ingvaldsen i Bergens Skog- og Træplantningsselskap.

Hans oppfatning deles av Bergen Turlag, som allerede i 1992 ba om en slik løsning. Bakgrunnen var at politiet den gang var nedlesset i forespørsler om dispensasjoner og derfor ønsket en skilting som ville være mindre arbeidskrevende for dem. Turlaget på sin side fryktet at en mer moderat skilting ville føre til mye trafikk i grenselandet til det lovlige.

Har ikke kapasitet

— Den beste løsningen vil ganske sikkert være en bom som administreres av Bergen kommune ý politiet har ikke kapasitet til å være bomvakt, sier Arvid Ask, avdelingsleder ved trafikkpolitiet i Bergen.

I likhet med turlaget og skogselskapet ser han de praktiske problemene ved en bomløsning, men mener likevel at det er eneste veien å gå dersom man vil stramme inn.

— Politiet har ikke anledning til å gi generelle kjøretillatelser, unntatt ved underskilting. Uten et slikt underskilt vil enhver kjøretur til fjells måtte godkjennes av politiet. En slik siling har ikke vi kapasitet til, sier Ask. Han ser imidlertid problemene knyttet til bilkjøring mot Fløyen.

— Ikke minst vinterstid vil en øket trafikk her innebære farlige situasjoner både for turgåere og bilførere, sier Ask.

Ble endret

Det var for et par år siden, at skiltingen ved innkjøringen til Kamveien ble endret, fra et kategorisk forbudsskilt, til et forbudsskilt med et underskilt som ga anledning til kjøring i forbindelse med drift av eiendommer.

SKILTET: Det er dette skiltet flere mener åpner for bilkjøring i grenseland fra Skansemyren mot Fløyen.