Tommy Nysæther (27) fra Bergen ble onsdag blankt frikjent av Bergen tingrett for sex-overgrep mot en 12 år gammel jente. Nysæther har hatt anklagene om at han skulle ha voldtatt 12-åringen hengende over seg i to og et halvt år, og fortalte i BT i går at saken har vært en enorm belastning for ham.

— Et overgrep

Både dommer Ove Kjell Hole, førstestatsadvokat Walter Wangberg og Nysæthers forsvarer, advokat Aage Mjeldheim, har kritisert politiets etterforskning av saken. Mjeldheim betegner etterforskningen som et overgrep mot hans klient.

Dommer Hole skriver i frifinnelsesdommen at etterforskningen har vært mangelfull. Wangberg, som var aktor i saken, la ned påstand om frifinnelse. Han uttalte til BT at etterforskningen burde ha vært langt bedre, og at han kom til å ta opp dette på et møte med politiet.

— Det er naturlig at vi tar en gjennomgang av denne saken. Det er vanlig at vi gjør det med store saker, og spesielt i en sak der vi får kritikk. Vi går alltid gjennom kritikken og ser om det er noe vi kunne gjort bedre, sier kriminalsjef Svein Erik Krogvold ved Hordaland politidistrikt.

- Politiet ikke objektive

— I denne saken ble det byttet jurist to ganger i løpet av etterforskningen. Det er svært uheldig i forhold til kontinuiteten i etterforskningen, og spesielt i saker som denne. Dessverre er dette et problem vi stadig opplever på grunn av den store gjennomtrekken av jurister i politiet, sier politiinspektør Bjørg Kvelstad, som er gruppeleder på person- og voldsavsnittet.

Både Nysæther og hans forsvarer mener at politiet overhodet ikke har vært objektive under etterforskningen.

— Politiet hadde fra begynnelsen bestemt seg for at jeg var uskyldig, og ville ikke etterforske ting som kunne bevise min uskyld, sier Nysæther.

— På generelt grunnlag kan jeg si at vi er veldig opptatt av objektivitet. Den største tragedien er hvis et uskyldig menneske blir dømt, sier Kvelstad.

Etterforskeren som hadde saken, erkjente i retten at det var flere forhold som burde vært kontrollert bedre. Både etterforskeren og politijuristen som hadde ansvar for saken over lengst tid, har tatt alle de kursene Politihøgskolen tilbyr som spesialutdannelse i sedelighetssaker.

Tommy Nysæther kommer til å kreve erstatning fra saken for urettmessig straffeforfølgelse.