— Skolen trenger flere lærere med hovedfag, spesielt realister. Ved å gi dem studentlønn mens de studerer pedagogikk vil vi gjøre skolen mer attraktiv som arbeidsplass, sier Helga Hjetland, leder i det nye Utdanningsforbundet (en sammenslåing av Norsk Lærerlag og Lærerforbundet).

Hvor stor en slik lønn skal være og hva ordningen vil koste, har Utdanningsforbundet ennå ikke regnet ut.

Hjetland er positiv til at flere yrkesgrupper kommer inn i skolen.

— Det har vi hatt ønske om lenge. Men at lærerne ikke skal engasjere seg i elevenes orden og atferd blir umulig i praksis, og heller ikke ønskelig, sier Hjetland.

fakta/utdanning vrakes

  • Allmennlærerutdanningen ble sist endret i 1998, men skal likevel fornyes. For mange obligatoriske fag og for liten valgfrihet har møtt mye kritikk.
  • Et notat om organiseringen av utdanningen har vært på høring, med frist 8. januar. Til våren kommer en ny stortingsmelding om lærerutdanningen.
  • Sentrale forslag fra utdannings- og forskningsdepartementet går ut på å si farvel til allmennlæreren og å åpne for mer fordypning og større valgmuligheter i utdanningen.
  • Ett av forslagene i notatet er en oppdeling i to utdanninger: en for barnetrinnet og en for ungdomstrinnet. En annen modell kvalifiserer for hele grunnskolen, men legger opp til stor grad av valgfrihet i fag.