DEBATT

Audun Lysbakken,

stortingsrepresentant, SV

Det er forståelig at desperasjonen i de to regjeringspartiene er stor, og at de derfor leter etter gode markeringssaker. At Venstre er blitt et så lite parti at Vihovde har behov for å karakterisere politiske motstandere som «forskrudde» får vi også bare ta til etterretning. Men vi er altså i den situasjonen at regjeringspartiene trenger støtte fra SV og Ap for å få gjennomført utflyttingen av statlige arbeidsplasser til blant annet Bergen. En slik utflytting er alle vi som sitter på Stortinget for Hordaland tilhengere av, og det vet Vihovde og Hansen utmerket godt. Da er det trist at de, som stortingsrepresentanter fra Hordaland, gjør sitt beste for å undergrave troverdigheten til de av oss som de trenger samarbeid med.

Det er fullstendig grunnløst å hevde at SV ikke støtter regjeringens ønske om utflytting. Jeg har sagt det mange ganger, og sier det igjen; SV er positiv til utflytting av statlige arbeidsplasser. Vi var for slik utflytting lenge før Høyre tenkte tanken. Å flytte arbeidsplasser er fornuftig ressursbruk. Det vil spre makt og det vil skape sårt tiltrengte arbeidsplasser i Bergen og andre byer hvor det er underskudd på jobber for folk med høyere utdanning. Den borgerlige regjeringen har imidlertid koblet utflyttingen sammen med en rekke andre politiske grep som skal forandre mange sider ved de statlige tilsynenes funksjon . Vihovde og Hansen kan umulig ha lest stortingsmeldingen om tilsynene. Hadde de tatt seg bryet med det ville de altså sett at utflytting bare er et av flere berørte tema i meldingen. Blant annet legger regjeringen opp til å svekke den politiske kontrollen med tilsynene og til omfattende endringer i tilsynenes måte å arbeide på. Selv om vi som representerer andre partier også er positive til flytting ville det være prinsippløst om vi utelukkende behandlet dette som en lokaliseringssak. Vi kan ikke avstå fra å forhandle om hvilke politiske føringer som skal legges for tilsynenes videre aktivitet hvis vi mener at regjeringens forslag ikke vil være bra for det norske samfunnet. Noen av de føringene regjeringen har lagt i meldingen er vi uenige i, og det må også våre politiske motstandere respektere.

SVs stortingsgruppe har sagt at vi ønsker forhandlinger med regjeringspartiene om denne saken. Det er fordi vi både tror og håper at det går an å bli enige. Vi vil at flytting gjennomføres uten at det knyttes en masse Høyre-politikk til prosessen. Statsråd Victor Norman har allerede gitt gledelige signaler om forhandlingsvilje. Det er mer enn man kan si om Vihovde og Hansen, som med sine utfall mot SV og Ap synes mer opptatt av å score billige politiske poeng enn å sikre at vi sammen får flyttingen i boks.