— Jeg unner folk på Frekhaug en kollektivterminal, men planene om denne terminalen har til nå vært fullstendig ukjent for oss som driver med samferdselspolitikk i fylket, sier Arbeiderpartiets talsmann i samferdselssaker, Arne Jakobsen.

Han ber om at pengene brukes til drift.

— Jeg tror det er viktig, også for folk på Frekhaug, at vi opprettholder det forbedrede kollektivtilbudet. Dette har bidratt til den positive trenden vi har for kollektivtrafikken i Bergens-området.

Jakobsen viser til at en trafikkøkning i år kan føre til at Bergen kan få en ekstratildeling til kollektivtrafikk fra staten i 2004.

— Det trengs bare litt drahjelp. Her er det snakk om bare fem millioner kroner.

Politisk rådgiver Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet bekrefter at de 20 ekstra millionene fra staten i år kan brukes til drift, og ikke bare investeringer.

— Vi har i et eget brev pekt på Sandsli/Kokstad, men det er ingenting i veien for å bruke av disse pengene til både Sotra og Knarvik, så sant dette ikke fører til at fylkeskommunen bevilger mindre. Det skal være en ekstra satsing, sier Bjørlo.

— Nå må fylkespolitikerne på banen og si at vi vil ha pengene til drift, før vegkontoret har lagt løpet. Da går det prestisje i saken, sier Jakobsen.