OLAV GARVIK olav.garvik@bt.noStorebø

Høyrelederen var tirsdag i Austevoll på studietur og voksenopplæring, som han kalte det. Juristen fra Oslos nære omland har bestemt seg for å overgå alle andre partiledere i kunnskap om fisk.

— Da får du vær så god bli med meg til Austevoll! jublet stortingskollega Oddvard Nilsen. Han allierte seg så med lokale partikoryfeer som Knut K. Kalvenes og Amund Drønen Ringdal.

Undring og vantro De dro partilederen med både til havbruksstasjonen, fiskarfagskolen og til et spennende møte med fiskere om bord på snurperen M/S "Harvest" i Kolbeinsvik.

Petersen ristet på hodet i undring og vantro da forsker Karin Boxaspen ved Austevoll Havbruksstasjon fortalte ham at antall forskere på kort tid er blitt redusert fra atten til tolv.

- Føyer seg inn i mønster - Dette skjønner jeg overhodet ikke, utbrøt Jan Petersen.

— Det er noe som ikke stemmer når antall forskerstillinger på et satsingsområde som havbruk har gått ned istedenfor å øke. Det føyer seg riktignok inn i et mønster der forskning generelt blir sulteftret i Norge. Men dette må jeg likevel undersøke nærmere, sa han til Bergens Tidende.

- Dynamisk og driftig Det var mektige inntrykk som møtte Petersen alle steder. Han brukte god tid ved forskningskummene der fisk i ulike årsklasser svømte omkring. - Jeg er mest overrasket over at hyse er i ferd med å bli oppdrettsfisk, sa han.

— Jeg har fått ny bekreftelse på at Austevoll er en av de mest dynamiske kystkommuner vi har. Driftigheten her savner sidestykke, var attesten han ga.Den hørtes ganske ekte ut, etter tonefallet å dømme.