Til helgen samles 100 lærerstudenter fra hele Norge til konferanse i Bergen. Temaet er en ny lærerutdanning. Lærerstudiene og rekrutteringen til yrket har vært mye diskutert siden utspillet fra Inge Lønning (H) i sommer om at utdanningen er blitt et oppsamlingsheat for folk som ikke har annet å satse på. Et utvalg blant lærerstudenter skal se på hva en ny lærerutdanning bør inneholde. De leverer sin innstilling i desember, og ønsker nå innspill fra studenter fra hele landet. Til våren er stortingsmeldingen om lærerutdanningen ventet. – Vi vil kartlegge hva lærerstudentene mener er for dårlig i dagens utdanning og hva som fungerer bra, sier leder i Norsk Lærerstudentlag, Charlotte Antonsen. — Tilbakemeldingen til nå er at studentene ønsker mer valgfrihet. De vil ikke at alle skal gjennom samme kvernen, men ønsker muligheter for å spesialisere seg. Når studentene får velge fag de liker, får elevene bedre og mer engasjerte lærere, sier Antonsen. Mange etterlyser mer praksis enn de tre ukene to ganger i året som studentene har i dag. Studentene vil også trekke flere lærere inn i undervisningen.

— Mange av dagens forelesere på lærerutdanningen har hovedfagsutdanning og lite skoleerfaring. Andre har ikke vært i skolen på 15 år. Her må det skje en endring, sier lederen i Norsk Lærerstudentlag.