RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bergens-tidende.no

På sin nyttårsmottakelse mandag kritiserte Hagesæther regjeringen for å legge ned Verdikommisjonen.

— Dette likte jeg dårlig. Etter mitt skjønn hadde denne kommisjonen en viktig oppgave å gjøre og en stor symbolsk betydning. Verdier ble satt på dagsorden. Vi blir utfordret til personlig refleksjon. Politiske sjablonger og populistiske floskler blir konfrontert, sa han.

Møttes i Førde For aller første gang la Bjørgvin-biskopen sin årlige nyttårsmottakelse utenfor Bergen. Mandag ettermiddag samlet han prester, kateketer, diakoner, kirkeverger, stortings- og fylkespolitikere fra Sogn og Fjordane i Førde.

— Personlig tror jeg det er en felles vei for oss, på tvers av religioner og livssyn. Dersom vi kunne enes om at livet er et høyeste gode av ukrenkelig verdi, og så bygget fellesverdier og konkretiseringer ut fra dette som plattform, da kunne vi fått noe til, sa han og la til:

Livvsyn er moderne - I dag er det moderne å tenke livssyn. Men når verdier skal konkretiseres i forpliktende etiske styringssignaler, blir vi bleike og alminnelige. Betraktende bekymrer vi oss over «tiden» og grådighetskulturen. Så klapper vi for Frelsesarmeen og kjøper CDen «Perleporten» og får litt god samvittighet. Men dette er bare ikke godt nok. Vi må ut på banen og vise ansikt. Kjempe for samfunnet vårt og barna etter oss, hevdet biskopen.

Kirkeforståelse I nyttårstalen advarte han også kirkens egne tropper mot å sette folkekirken opp mot bekjennelseskirken.

— Selvkritisk vil jeg si det er en merkelig situasjon hvis de to legitime bidragene til kirkeforståelsen skal ende opp med å bekjempe hverandre gjensidig. Folkekirken kan ikke klare seg uten en gruppe kristne som klart bekjenner troen, og som ut fra en forpliktet overbevisning søker å være det kristne budskapet videre. Bekjennelseskirken på sin side rekrutterer jo fra folkekirken, og har sin store mulighet her i landet ved at så mange døper sine barn, trøster seg til Herren og søker det hellige rom. Jeg tror på kirken vår. Den er mulighetenes kirke. Det er mer enn nok å kritisere oss for, men kirken er sann og troverdig, og kjærligheten er ikke borte, sa Hagesæther. Egen prest for "religions-ekteskap"