ANNEMARTA GISKE

— I dag kan publikum ringe direkte til en fagkyndig ved sykehuset når det står om akutt medisinsk hjelp. Nå vil de ta vekk denne muligheten, sier Forstrønen.

Justisdepartementet legger denne måneden frem en utredning med planer om et felles nødnummer for ambulanse, brann og politi. Planen skal behandles i berørte departementer til høsten.

I tillegg til et felles nødnummer er planen å bygge felles sentraler for nødetatene. Målet er å redusere antallet fra dagens 123 nødsentraler og skaffe disse det nye avlyttingssikre mobilnettet Tetra, hvis Stortinget beslutter å bygge dette ut, skriver Aftenposten.

Lukket prosess

— Fagmiljøet på Haukeland sykehus kjemper imot et felles nødnummer med nebb og klør, sier overlege Forstrønen, daglig leder ved AMK-sentralen. Han frykter at det indirekte meldesystemet vil føre til tidsforsinkelse og økt risiko for uklarhet og misforståelser.

— Vi kan risikere at den som tar imot nødmeldingen ikke har tilstrekkelig erfaring med alvorlige akuttmedisinske situasjoner, sier han.

Ambulansetjenesten er i dag sykehusets forlengende arm. Forstrønen mener det er viktig at sykehuset fortsetter å disponere tjenesten i fremtiden.

Han er dessuten usikker på hvordan organiseringen av en felles sentral vil bli.

— Jeg er bekymret for hele prosessen fordi den har vært så lukket, sier han.

Administrerende direktør ved Haukeland sykehus, Tore Nepstad, er også veldig skeptisk til en nyordning med ett felles nødnummer.

Dårligere tjeneste

— Et felles nødnummer betyr en dårligere tjeneste til de vi er satt for å tjene. Publikum skal ikke være nødt til å bli viderekoblet fra en vilkårlig betjening, sier Nepstad, som mener helsevesenets syn er blitt mindre vektlagt enn politietatens syn i prosessen.

— Vi ønsker direkte kontakt med dem som trenger oss. Omsorgstanken må holdes ved like uavhengig av økonomiske hensyn, sier Forstrønen.

— Ingen har bevist en positiv effekt av ett nødnummer, sier Nepstad.