Av Even Sandvik Underlid,

Bevegelsen for Sosialisme (BfS)

Det er ikke likegyldig hvilke nyheter vi får kjennskap til, og hva som nedtones og «glemmes bort». Av og til må en lese avisenes spalter så å si med lupe for å kunne danne seg et noenlunde balansert bilde av virkeligheten omkring oss.

Jeg har notert et par underrapporterte nyheter fra de siste månedene, som jeg kort vil kommentere ut fra et kritisk perspektiv:

— Beløpet som Norge bruker på militær innsats i Afghanistan er seks ganger større enn det vår humanitære hjelp koster. (Aftenposten Nettutgaven 05.07.2003.) Tv-bildene hvor vår bistandsminister blir mottatt som en slags frelserliknende skikkelse i det lutfattige landet har vel satt dypere spor i nordmenn flest sin bevissthet enn de 1,2 milliardene (!) Norge brukte på militær «bistand» i løpet av 2002.

— Brasils politi skjøt og drepte 621 sivile i Rio de Janeiros fattigstrøk i løpet av det første halvåret i 2003. (Aftenposten Nettutgaven, 08.09.2003.) Fra Latin-Amerika-dekningen i norske medier så langt i år husker sikkert de fleste bedre henrettelsene av tre fergekaprere på Cuba. Dødsstraff er en barbarisk skikk, og alle drap er ille. Men er det ikke noe galt med proporsjonene i mediedekningen her?

— Det norske forsvarets handel med Israel har økt fra drøyt to millioner i fjor til mer enn 130 millioner i år. (Klassekampen, 07.08.2003.) Norske medier gir inntrykk av at Norge ønsker å stille seg «nøytral» i konflikten mellom den israelske okkupasjonsmakten og det palestinske folk. Her viser politisk praksis at man stiller seg på Israels side.

— Anslagsvis tusen irakiske sivile blir drept hver uke, og okkupasjonsmakten unnlater å rapportere om dette. (The Independent 14.09.2003.) Mediene ignorerer ikke kaoset som herjer i Irak, men viser gjennom sin vektlegging så altfor tydelig hvilke menneskeliv som er mest verdt - nemlig vestlige.

Mitt håp er at stadig flere får øye på slike misforhold. Det kan være et første skritt i bestrebelsene på å skape en bedre verden.