Foreløpig er det montert kameraer i én buss som går i rute i Fana.

— Mye tyder på at vi kommer til å installere overvåkingsutstyr i flere busser, opplyser avdelingsleder Ove Grønvigh i Gaia. Videokameraene har to hovedformål ý fungere som ranssikring for sjåføren, og å avsløre ungdommelige taggere.

20.-30.000 kroner

Tagging er blitt et stort problem for både Gaia og andre busselskaper.

— Det forekommer at vi får inn busser der det er gjort skader for mellom 20. og 30.000 kroner, sier avdelingsleder Grønvigh ved Gaias Fana-kontor.

Det er et møysommelig arbeid å gjøre bussene rene igjen. Bussene må håndvaskes innvendig med kjemikalier. Ofte er seter og seterygger så tilgriset at de rett og slett må byttes ut. Tak, vegger og vinduer må skrubbes grundig. Kostnadene ved å fjerne svineriet må tas fra Gaias ordinære driftsbudsjett.

Går ut over komforten

  • Taggingen går også ut over passasjerenes komfort. Rutenettet trafikkeres av våre nyeste busser. Når noen av dem må tas ut av drift for å få fjernet taggingen, betyr det at vi må sette inn eldre reservevogner i ordinær rutetrafikk, sier avdelingsleder Grønvigh.

Gaia ser ikke videokameraer som det eneste virkemidlet mot taggerne.

Sivilt politi

— I Fana har vi fått til et utmerket samarbeid med politiet. På flere av rutene har sivilkledde politifolk vært om bord i bussene og knepet synderne på fersk gjerning, sier Ole Grønvigh.

Taggerne blir ubønnhørlig politianmeldt. I sommer var problemet mindre enn tidligere, men nå har taggingen tiltatt igjen.

— Det kan henge sammen med at skolene er begynt igjen. Det er nemlig ikke bare i helgene det tagges. Nesten daglig får vi inn vogner som har vært utsatt for hærverk. Det virker som om det er en form for massementalitet som er ute og går blant enkelte unge, sier avdelingsleder Grønvigh.

Peanøtter

Datatilsynet har godkjent Gaias bruk av videoovervåkningskameraer.

— Det koster oss en del å montere slikt utstyr i bussene. I forhold til utgiftene taggerne påfører oss, er det likevel snakk om peanøtter, sier Grønvigh.

HÆRVERK: Slik kan det se ut når ungdommelig ødeleggelseslyst får fritt utløp Ofte må både seter og seterygg byttes ut i Gaia-busser. FOTO: GAIA TRAFIKK