Nå er det ingen som forventer at alle asylsøknader skal innfries, langt derifra, men sakene som omtales dreier seg gjerne om enslige kvinner (ofte med barn) som har flyktet fra voldelige menn eller fra et system der det i mange saker råder et kvinnesyn som vi vanskelig kan akseptere.

Det spesielle med disse sakene er imidlertid at enkeltpersoner eller nærmiljø, ja sågar hele lokalsamfunn, slår ring rundt og går god for vedkommende asylsøker. Støttegrupper dannes og aksjonerer i ulike former, brev og bønnfalinger sendes ut. I domssaker ellers blir det i vårt demokrati lagt stor vekt på at ”sunt bondevett”skal høres ved at legdommere er med på lik linje med fagdommere når dommer avsies. For de høye herrer (damer?) i UDI ser ikke dette ut til å bety det aller minste. Like lite legges det vekt på uttalelser som lokalpolitikere eller stortingsrepresentanter kommer med. Sågar statsråder ser ut til å være maktesløse mot disse mektige byråkrater.

I den senere tid ser det ut som om byråkratene har fått et nytt «gjerde» å skjule seg bak. Enhver henvendelse vedrørende asylsøkeres ankesaker besvares nå fra alle hold med at de skal behandles i en nyopprettet nemnd. På denne måten skapes det et bilde av at nå skal alt bli så mye bedre, så mye mer rettferdig. Intet sies det om at sakene som nemnden skal arbeide med først skal siles ved at et fåtall personer vurderer dem først. Og hvem vet om ikke disse «silene» er de samme personene som alt har vurdert sakene tidligere?

Så hvem er de disse guder høyt der oppe i de departementale sfærer? Hvem er disse menneskene som ikke ser ut til å kunne løfte blikket opp av firkantede lovbøker og akseptere at ordet «skjønn» er oppfunnet, og at det er lov å vise medmenneskelighet? Hvem er disse menneskene som ved avslag på avslag langsomt men sikkert forvandler normale friske mennesker til psykiatriske pasienter på randen av sammenbrudd? Hvem er disse menneskene som ser ut til å sette forfulgte kvinner i bås med tyver, pakk og voldsmenn, som vi alle ønsker ut av landet langt raskere enn i dag.

La oss få vite hvem de er! Få dem fram i lyset! Gi dem et ansikt!

Trygve Nipen,Telavåg