Slik som nå med bybane — debatten og argumentasjonen.

Etter hvert er hver stein snudd, de fleste innfallsvinkler prøvd og vi har argumentert fra oss. Nå er fronten stivnet, konsensus umulig, så la oss få en avgjørelse. Siste spiker er slått solid i av Hans E. Seims (H) leserinnlegg i BT 22.juli. Bybanens umulige plassering i vanlig tankegang, balansert opp mot kjent, politisk hestehandel. Oppklarende !

Men vi kan ikke lenger sitte på hver vår tue med våre sementert synspunkt, nå må spørsmålet avgjøres av dem som blir mest berørt av prosjektet, befolkningen i Bergen !

Som politikere må vi vise våre velgere tillit til at i denne saken er det de som må ta avgjørelsen gjennom en folkeavstemming. Vi skal gi dem den anerkjennelsen og tillit at vi godtar og aksepterer resultatet. For hvorfor valgte de oss inn, var det ikke som folkets tjenere ?

La folkeavstemmingen komme som en befriende debatt - slutt, der alle kortene nå synes spilt ut.

Så er vi fri til å bruke engasjementet og begeistringen på felt der den utløser positive ringvirkninger.

I Frp. er bruk av folkeavstemming i store saker ønskelig. Håpet er at bystyret følger opp like positiv. Eller i klar tekst, at partiene respekterer sine velgere og tar dem med til råds. Viss ikke, fornekter de et av fundamentene som bærer et sant demokrati.

OLAV LUNDESTAD BYDELSSTYREMEDLEM FOR FRP I ÅSANE