Mens det norske folk har badet og slappet av de siste månedene, har Forsvaret jobbet på spreng for å få klar sine nyrestaurerte bombefly. I oktober sender Norge for første gang bombefly til et land som ikke har angrepet oss.

Vi spør: Hvorfor?

Norge oppfatter seg som en fredsmekler og en forkjemper for menneskerettigheter verden rundt. I stedet for å støtte en FN-operasjon i Afghanistan, har Norge valgt å delta i Operation Enduring Freedom ledet av USA. Dermed har vi ingen garanti for at internasjonale regler for krig blir holdt. Norge har kjempet aktivt mot landminer. Nå har vi alliert oss med en stormakt som ikke har forbud mot verken landminer eller klasebomber.

Vi spør: Hvorfor?

Ingen ser ut til å spørre seg hvorfor det i det hele tatt har vært et Taliban-regime i Afghanistan, og et Al-Qaida. Ingen ser ut til å lure på hva det er som får folk til å slutte seg til slike bevegelser. I stedet for å gå til røttene og bakgrunnen, har det enkleste vært å bombe alt sønder og sammen. Ingen spør seg om det har noen hensikt. Taliban-regimet er styrtet. Al-Qaida nettverket er verdensomspennende. Afghanistan blir fortsatt bombet og sivile liv går tapt.

Vi spør: Hvorfor?

Få forteller oss et godt svar på hva målet med krigen er.

Vi spør: Hvorfor?

Til sammenligning med milliarden Norge har brukt på militære operasjoner i Afghanistan, har vi i samme tidsrom gitt landet omtrent 250 millioner i humanitær bistand. Dette viser en klar prioritering fra Det norske storting sin side. Det ser ut til at tanken om å hjelpe på grasrotnivå og få goodwill fra det afghanske folk blir nedprioritert. Ingen ser ut til å spørre det afghanske folk om de ville valgt hjelp fra Vesten fremfor hjelp fra Taliban. Ingen har stilt spørsmålet om brød er et bedre «våpen» enn bomber. Bør 11. september markeres med fred — eller bomber ?

Vi spør: Hvorfor? og håper du stiller politikerne det samme spørsmålet.

LARS PETTER SVEEN, CHANGEMAKER, BERGEN