Der han særlig understreker fraværet av politisk fokus om konsekvensene for norsk konkurranseutsatt industri, mens utgiftene i offentlig sektor øker og økes. Et viktig og omfattende tema, som har spesiell betydning for Vestlandet.

Også fordi utflagging/nedlegging av eksporthjørnesteinsbedrifter på mange steder i distriktene med få alternative arbeidsplasser, kan gi dramatiske følger for distriktsutviklingen, med store samfunnsmessige kostnader til følge.

Også fordi at de internasjonalt konkurrerende bedrifter har stor betydning som «krevende kunder» overfor andre deler av norsk næringsliv — alle typer leverandørmiljøer, forskning og utvikling mv. Dette samspill er viktig.

Stortinget utfordres virkelig denne høsten til å finne balansepunktet i den økonomiske politikk med positiv virkning for renter og kronekurs. Og positive signaler og virkemidler til konkurranseutsatte bedrifter.

Vi mener også det må være riktig å vri forvaltningen av deler av norsk petroleumsformue over i - på lang sikt - lønnsomme investeringer - i norsk infrastruktur (bl.a. Kyststamveien), investeringer og forsterkede virkemidler i norsk kunnskapskapital - forskning og utdanning, såkornkapital til norske innovasjonsmiljøer. Innenfor de områder Norge i dag har ledende internasjonal kunnskap og strategiske fortrinn. På lang sikt vil dette bidra til å redusere kostnadene for bedriftene og utvikle ny norsk eksportrettet kompetanseindustri.

Men den største «kostnadspost» for AS Norge er lønnsutvikling og holdninger i arbeidsmarkedet. Og utviklingen er bekymringsfull: Store lønnshopp og fallskjermer til enkelte toppledere gir negativt innspill i arbeidet for å holde lønnsveksten «under kontroll». Uforklarlig og ille er det at Norge skal ligge på Europa-toppen i sykefravær. Dessuten: I sommer kom flere undersøkelser om høye lønnskrav og lavere arbeidsmoral, spesielt blant unge arbeidstakere. Og klare tendenser i undersøkelser om at norske arbeidstakere ønsker å pensjonere seg før fylte 60 år. Vi utfordres virkelig på holdninger i arbeidslivet. Dette er sentrale utfordringer for deg og meg - og for hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Dette krever også en egen debatt - som i høy grad handler om AS Norges fremtidige internasjonale konkurranseevne.

HELGE S. DYRNES