Få i gang en dialog på at vi også betyr noe for de samfunna/stedene som vi kommer fra, og den sysselsettinga som vi har/er. Vi bringer penger til statskassen, og vil fortsatt gjøre det om ting blir lagt til rette for næringa vår. Økende sysselsetting er et stikkord. Gull verdt i våre dager.

Det ser ut til at vi trenger de arbeidsplassene som vi har i Norge, vi bør bruke litt tid på det som vi kan og mestrer, og ikke alltid tro at det hele tiden er nye arbeidsplasser i nye næringer som er redningen for landet. I vår yrkesgruppe er vi blant de ledende i verden.

Dumt å kaste det på båten fordi politikerne ikke kjenner sin besøkelsestid. Med litt hjelp fra dere håper vi på å få politikerne på banen. Massemediene er den beste kanal for å få politikerne til å våkne til liv. Det brevet som vi har sendt dere, har vi også sendt til statsministeren. Vårt flagg er også sendt, til Kjell Magne Bondevik. Vi håper at det kommer noen utspill fra dem som kjenner hvor «skoen» trykker ...

Alle leser aviser, så vi tror dette er veien å gå.

Litt opplysning om hvordan vår hverdag er. Det er ikke bare på land det går dårlig, på sjøen òg.

MANNSKAPET PÅ MT «HANNE KNUTSEN», EX HAUGESUND NÅ ABERDEEN UK