Viser til debatten i Bergens Tidende, og vil gjerne klargjøre noen synspunkter angående området rundt Nøstet i Bergen. Jeg ble intervjuet av BT i forbindelse med denne saken, under overskriften «Vi trenger slummen», og forholder man seg til overskriften kan man lett få inntrykk av at jeg syntes alt er såre vel på Nøstet. Dette er imidlertid ikke mine visjoner for hva Nøstet kan og burde utvikle seg til.

Nøstet er i dag et unikt område, sentralt/sentrumsnært, hvor husleien ennå ikke har nådd vanvittige høyder — og ikke minst: et område hvor kommunen eier mange av husene. Nøstet består i dag av mange tomme lokaler hvor det enten ikke finnes noen ordentlige planer, eller hvor planene er så vage at det vil ta mange år å få stablet noe skikkelig på beina. Jeg har selv vært interessert i å leie lokaler til et kunstgalleri i Jonsvolls-kvartalet eller i området mellom Sentralbadet og Nøstegaten, men mine forsøk har vært nytteløse. Jonsvollskvartalet er i dag kjøpt opp av Strønen Eiendom, og pr. dags dato er det ingen konkrete planer for dette sentrale området. Dette har medført at et helt kvartal midt i Bergen sentrum står ubenyttet og noen av lokalene er i dag ulovlig okkupert av forskjellige beboere. Området mellom Sentralbadet og Nøstegaten eies hovedsakelig av Bergen kommune, de leier det ut til lagerplass. I tillegg finnes det her også en moské, noen bolighus samt noen butikker. Husene i dette kvartalet er udiskutabelt i dårlig forfatning, men løsningen er ikke å rive disse husene, det er oppussing uten høynet husleie som må til.

Bergen byfornying har tatt for seg Møhlenpris og området rundt Lyder Sagens gate/Daniel Hansens gate. Dessverre er det ikke alle som har økonomi til å bo slik. Løsningen blir at folk med trang økonomi presses ut i forstedene, dette er en trend man ser i alle større byer. Beklageligvis er politikken at «en billig bolig er en sosialbolig». Jeg er skeptisk til denne politikken, ikke fordi jeg forherliger slummen, men fordi min erfaring tilsier at nytt er det samme som dyrt. Og 3000 kroner i måneden for en liten, kommunal hybel med dusj på gangen er dyrt for folk som lever av trygd, av studielån, dyrt for minstepensjonister og for unge nyetablerte. Er det virkelig Bergen kommunes politikk at slike folk skal presses ut av sentrum og inn i forstedene? Jeg mener at en spennende og dynamisk by må kunne bebos av alle typer mennesker. Alle hjem burde hatt doble vinduer, plettfri kledning, godt inneklima og en skikkelig branntrapp, men en slik oppussing kunne gjennomføres uten å høyne husleien.

Diskusjonen rundt Nøstet er spennende, her diskuterer vi ikke hva vi skal gjøre med et hus eller to, det er en hel bydel som muligens skal fornyes og få nytt bruksområde. Skal vi rive? Bygge ny motorvei? Rundkjøring? Nytt Brann stadion? Forslagene har vært mange, og debatten var skuffende fraværende i kommunevalget.

Nøstet er et område i Bergen sentrum hvor kommunen har mulighet til å skape noe unikt. Det kan bygges opp til å bli et område bestående av billige boliger, mindre butikker, studioer, atelierer og alternative gallerier. Dette kan utvikles til å bli et sted Bergen kan vise frem til turister, et område å være stolt av. Her kan vi sette opp mindre gatemarkeder og utekafeer, men samtidig la de originale husene stå. Vi kan la snekkerhuset bli konsertlokale, la skomakerhuset gjenoppstå som galleri. Jonsvollskvartalet er så stort at der kan det bli både øvingslokaler, atelierer, butikker og kafeer, samt billige boliger oppover i etasjene. Dette forutsetter at kommunen tør å satse. Billige lokaler gir grobunn for kunstnerisk fremvekst og Nøstet har muligheten til å bli et verdifullt område for Bergen som kulturby.

Reguler området, restaurer gjerne husene, men ikke skru husleien til værs. Vi må unngå at Nøstet blir et Georgernes Verft, der kun de veletablerte har råd til å leie/eie. Med «vi trenger slummen» mente jeg at vi trenger et område som er tilgjengelig for oss som ikke tjener 300.000 i året, men som likevel ønsker å bo sentralt. Vi trenger et boligmarked med mangfoldige muligheter.

Av Silje Heggren,

billedkunstner (og medeier av Nøstekollektivet)

<b>VISJONER:</b> Nøstet er et område i Bergen sentrum hvor kommunen har mulighet til å skape en unik,spennende og dynamisk bydel. <p/> FOTO: HELGE SKODVIN